Помощен персонал в цех за изработка на рекламни чаши

– Официален Немски трудов договор.
– Работно място: Германия – Zweibrücken
– Работно седмица: пет дневна
– Работно време: 15,30 ч.– 24,00 ч.
– Работен ден: осем – девет часа
– При желание има възможност за работа през уикенда
– Възнаграждение бруто /преди осигуровки/ – 10,45 евро на час
– Възнаграждение нето /след приспадане на осигуровки, квартира и транспорт до работното място/: 1170 евро -1600 евро
– Дата на изплащане на възнаграждението – всяко 15 число на месеца за отработения предходен месец
– Аванс – по ваше желание, може да ви се предоставя аванс в размер на 50 евро след първата отработена седмица. След всяка следваща отработена седмица аванса става по 100 евро, като при заплащане на възнаграждението ви, ще бъдат приспаднати авансите който сте получили
– При ваше желание работодателя осигурява, квартира /по двама човека в стая/ и транспорт до работното място и обратно

Уточнения:
– Трудовия договор се получавате преди да тръгнете за Германия.
– Разхода за билета до Германия е за сметка на служителя.
– В стаите не се пуши, не се допускат домашни любимци.
– Наличието на зелен сертификат или готовност за ваксинация в Германия са предимство.


Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, в т.ч. ползване в процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие с Общия Регламент за Защита на Данните и българския Закон за Защита на Личните Данни. Личните данни на кандидатите ще бъдат обработвани в строга конфиденциалност от „Евро Старт 2000“ ООД единствено за целите на подбора. Личните данни на одобрените кандидати ще бъдат предадени на дружеството работодател. Кандидатите имат право на достъп и коригиране на личните си данни в разумен срок след подаване на писмено искане. „Евро Старт 2000“ ООД ще обработва личните данни на кандидатите само докато трае подбора, след което същите ще бъдат унищожени, съгласно изискванията на българското и европейско законодателство

Лиценз N 3230/26.10.2021г

Работа за студенти в Германия

  • Работа за студенти в Германия за складове на онлайн магазини /Adidas, Deichmann, MediaMarkt и други./

   „Евро старт 2000” ООД предлага целогодишна работа за студенти (всички форми на обучение) във Федерална Република Германия, при следните условия за кандидатстване:
   –   Да са готови да работят от 1,5 месеца до 3 месеца в Германия.
   Документи за кандидатстване:
   –       Уверение от висшето учебно заведение, че лицето е студент, на английски или немски език
   Описание и изисквания:
   –       Официален Немски трудов договор със всички формалности
   –       Работно място: Германия – Münster
   –       Предлагани позиции в складове на онлайн магазини /Adidas, Deichmann, MediaMarkt и други/
   Ø Комисиониране на поръчки с ръчен скенер /окомплектоване/;
   Ø Опаковане на поръчки;
   Ø Цоландо /сортиране на върнати поръчки/;
   –       Работно седмица: пет дневна
   –       Работно време: осем часов
   –       Работен ден:
   Първа смяна от 06,00 ч. – 15,00 ч.
   Втора смяна от 16,00 ч.– 1,00 ч.
   –       Ако имате желание и натовареността на работодателя позволява, може да работите по два часа допълнителни на ден
   –       Възнаграждение нето /чисто/: 10,45 евро на час
   –       Дата на изплащане на възнаграждението – всяко 15 число на месеца за отработения предходен месец
   –       Аванс – по ваше желание, може да Ви се предоставя аванс в размер на 100 евро след всяка отработена. Като при заплащане на възнаграждението Ви, ще бъдат приспаднати авансите, които сте получили
   –       Осигурена от работодателя, квартира /по двама човека в стая/ и транспорт до работното място и обратно, за които се удържат от месечното Ви възнаграждение 10,00 евро на ден квартира и 1,00 евро на работен ден за транспорт.

   Уточнения:
   –       Разхода за билета до Германия е за сметка на студента.
   –       Не се изисква владеенето на чужди езици.
   –       В стаите не се пуши, не се допускат домашни любимци.
   –       Зелен сертификат.
   –       Спално бельо.

   Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, в т.ч. ползване в процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие с Общия Регламент за Защита на Данните и българския Закон за Защита на Личните Данни. Личните данни на кандидатите ще бъдат обработвани в строга конфиденциалност от „Евро старт 2000” ООД единствено за целите на подбора. Личните данни на одобрените кандидати ще бъдат предадени на дружеството работодател. Кандидатите имат право на достъп и коригиране на личните си данни в разумен срок след подаване на писмено искане. „Евро старт 2000” ООД ще обработва личните данни на кандидатите само докато трае подбора, след което същите ще бъдат унищожени, съгласно изискванията на българското и европейско законодателство
   Лиценз N 3230/26.10.2021г

Строители в Германия

1.     Условия

–        Полски трудов договор, командироване в Германия.

–         Предлагани позиции:

Ø Фаянсаджии град Марбург. 12€/час(нето). При желание може да се ползва квартира на работодател (до четири човека в стая)- 300€/месец. Необходими 10 човека, може да се започне от 15.01.2022

Ø Бояджии   г. Дюселдорф. 10,50€/час(нето). При желание може да се ползва квартира на работодател (до четири човека в стая)- 130€/месец. Необходими 5 човека, може да се започне веднага.(250 часа/месец)

Ø Фаянсаджии, град Дюселдорф. 13€/час(нето). При желание може да се ползва квартира на работодател (до четири човека в стая)-350€/месец. Необходими 5 човека, може да се започне веднага.

Ø Бояджия, град Аусбург. 11€/час(нето). При желание може да се ползва квартира на работодател (до четири човека в стая)- 375€/месец. Необходими 3 човека, може да се започне веднага.

Ø Вътрешни работи (гипскартон, шпакловка..), град Ашафенбург , 12€/час(нето). При желание може да се ползва квартира на работодател (до четири човека в стая)-300€/месец. Необходими 2 човека, може да се започне веднага.

–         Работно седмица: шест дневна седмица

–         Работен ден: 10 часа, събота- 6 часа

–         Възнаграждение нето /чисто/: 10,50 – 13 евро на час

–         Дата на изплащане на възнаграждението – всяко 15 число на месеца за отработения предходен месец.

–         Аванс – по ваше желание, може да ви се предоставя аванс в размер на 150 евро след две отработена седмица. Като при заплащане на възнаграждението ви, ще бъдат приспаднати авансите който сте получили.

–         Осигурена от работодателя транспорт до работното място и обратно.

–         При желание може да се ползва квартира на работодател (до четири човека в стая) За която се удържат от месечната ви възнаграждение от 130-375 евро на месец за  квартирата .

2. Уточнения:
–         Разхода за билета до Германия е за сметка на служителя.

–         В стайте не се пуши, не се допускат домашни любимци.

–         Препоръчително е да си носите спално бельо, завивка и възглавница

         Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, в т.ч. ползване в процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие с Общия Регламент за Защита на Данните и българския Закон за Защита на Личните Данни. Личните данни на кандидатите ще бъдат обработвани в строга конфиденциалност от „Евро Старт 2000“ ООД единствено за целите на подбора. Личните данни на одобрените кандидати ще бъдат предадени на дружеството работодател. Кандидатите имат право на достъп и коригиране на личните си данни в разумен срок след подаване на писмено искане. „Евро Старт 2000“ ООД ще обработва личните данни на кандидатите само докато трае подбора, след което същите ще бъдат унищожени, съгласно изискванията на българското и европейско законодателство.

Лиценз N 3230/26.10.2021г

Помощен персонал в онлайн магазин

Помощен персонал в складове на онлайн магазини

Описание и изисквания:

– Официален Немски трудов договор със всички формалности /регистрации в институции и помощ при откриване на банкова сметка/.

– Издаване на адресна регистрация и медицинска карта

– Работно място: Германия  – Münster

– Предлагани позиции в складове на онлайн магазини:  

Ø Комисиониране на поръчки с ръчен скенер /окомплектоване/;  

Ø Опаковане на поръчки;

Ø Цоландо /сортиране на върнати поръчки/;

– Работно седмица: пет дневна

– Работно време: осем часов

– Работен ден:

Първа смяна от 06,00 ч. – 15,00 ч.

Втора смяна от 16,00 ч.– 1,00 ч.

– Ако имате желание и натовареността на работодателя позволява може да работите по два часа допълнителни на ден

– Възнаграждение бруто /преди осигуровки/ – 10,45 евро на час

– Възнаграждение нето /чисто/: 8,55 – 8,90 евро на час

– Дата на изплащане на възнаграждението – всяко 15 число на месеца за отработения предходен месец

– Аванс – по ваше желание, може да ви се предоставя аванс в размер на 50 евро след първата отработена седмица. След всяка следваща отработена седмица аванса става по 100 евро. Като при заплащане на възнаграждението ви, ще бъдат приспаднати авансите който сте получили.

– Осигурена от работодателя, квартира /по двама човека в стая/  и транспорт до работното място и обратно. За които се удържат от месечното ви възнаграждение 10,00 евро на ден квартира и 1,00 евро на работен ден за транспорт.

 Уточнения :

– Необходим е зелен сертификат или готовност за ваксинация на място.

– Трудовия договор се получавате преди да тръгнете за Германия.

– Разхода за билета до Германия е за сметка на служителя.

– В стайте не се пуши, не се допускат домашни любимци.

Служители-завод за вторични суровини Германия

Компания Евро Старт 2000 ООД , търси да назначи служители за работа в Германия.

Дейност: Складови работници, работници на поточна линия

– Официален Немски трудов договор
– Населени места по който можете да кандидатствате : Германия – Berlin
– Основни задължения: Разглобяване на стари телевизори и хладилници; Поточна линия
– Работно седмица: пет дневна ; С възможност за допълнителна работа в съботните дни
– Работно време: осем часов
– Работен ден: на дневни смени
– Месечно възнаграждение нето /чисто/: Първите три месеца – 1100 евро

След три отработени месеца – 1200 евро

След шест отработени месеца – 1300 евро
– Дата на изплащане на възнаграждението – всяко 15-то число на месеца за отработения предходен месец.
– Аванс – по ваше желание, може да ви се предоставя аванс в размер на 100 евро на седмица. Изплаща се всеки понеделник за отработена работна седмица. При заплащане на възнаграждението ви, ще бъдат приспаднати авансите който сте получили.
– Осигурена квартира и транспорт до работното място и обратно .

Уточнения :

– Разхода за билета до Германия е за сметка на служителя, като работодателя, ще го възстанови след шест отработени месеца.
– В стайте не се пуши, не се допускат домашни любимци.