Строители в Германия

1.     Условия

–        Полски трудов договор, командироване в Германия.

–         Предлагани позиции:

Ø Фаянсаджии град Марбург. 12€/час(нето). При желание може да се ползва квартира на работодател (до четири човека в стая)- 300€/месец. Необходими 10 човека, може да се започне от 15.01.2022

Ø Бояджии   г. Дюселдорф. 10,50€/час(нето). При желание може да се ползва квартира на работодател (до четири човека в стая)- 130€/месец. Необходими 5 човека, може да се започне веднага.(250 часа/месец)

Ø Фаянсаджии, град Дюселдорф. 13€/час(нето). При желание може да се ползва квартира на работодател (до четири човека в стая)-350€/месец. Необходими 5 човека, може да се започне веднага.

Ø Бояджия, град Аусбург. 11€/час(нето). При желание може да се ползва квартира на работодател (до четири човека в стая)- 375€/месец. Необходими 3 човека, може да се започне веднага.

Ø Вътрешни работи (гипскартон, шпакловка..), град Ашафенбург , 12€/час(нето). При желание може да се ползва квартира на работодател (до четири човека в стая)-300€/месец. Необходими 2 човека, може да се започне веднага.

–         Работно седмица: шест дневна седмица

–         Работен ден: 10 часа, събота- 6 часа

–         Възнаграждение нето /чисто/: 10,50 – 13 евро на час

–         Дата на изплащане на възнаграждението – всяко 15 число на месеца за отработения предходен месец.

–         Аванс – по ваше желание, може да ви се предоставя аванс в размер на 150 евро след две отработена седмица. Като при заплащане на възнаграждението ви, ще бъдат приспаднати авансите който сте получили.

–         Осигурена от работодателя транспорт до работното място и обратно.

–         При желание може да се ползва квартира на работодател (до четири човека в стая) За която се удържат от месечната ви възнаграждение от 130-375 евро на месец за  квартирата .

2. Уточнения:
–         Разхода за билета до Германия е за сметка на служителя.

–         В стайте не се пуши, не се допускат домашни любимци.

–         Препоръчително е да си носите спално бельо, завивка и възглавница

         Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, в т.ч. ползване в процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие с Общия Регламент за Защита на Данните и българския Закон за Защита на Личните Данни. Личните данни на кандидатите ще бъдат обработвани в строга конфиденциалност от „Евро Старт 2000“ ООД единствено за целите на подбора. Личните данни на одобрените кандидати ще бъдат предадени на дружеството работодател. Кандидатите имат право на достъп и коригиране на личните си данни в разумен срок след подаване на писмено искане. „Евро Старт 2000“ ООД ще обработва личните данни на кандидатите само докато трае подбора, след което същите ще бъдат унищожени, съгласно изискванията на българското и европейско законодателство.

Лиценз N 3230/26.10.2021г