Работа за студенти в Германия

  • Работа за студенти в Германия за складове на онлайн магазини /Adidas, Deichmann, MediaMarkt и други./

   „Евро старт 2000” ООД предлага целогодишна работа за студенти (всички форми на обучение) във Федерална Република Германия, при следните условия за кандидатстване:
   –   Да са готови да работят от 1,5 месеца до 3 месеца в Германия.
   Документи за кандидатстване:
   –       Уверение от висшето учебно заведение, че лицето е студент, на английски или немски език
   Описание и изисквания:
   –       Официален Немски трудов договор със всички формалности
   –       Работно място: Германия – Münster
   –       Предлагани позиции в складове на онлайн магазини /Adidas, Deichmann, MediaMarkt и други/
   Ø Комисиониране на поръчки с ръчен скенер /окомплектоване/;
   Ø Опаковане на поръчки;
   Ø Цоландо /сортиране на върнати поръчки/;
   –       Работно седмица: пет дневна
   –       Работно време: осем часов
   –       Работен ден:
   Първа смяна от 06,00 ч. – 15,00 ч.
   Втора смяна от 16,00 ч.– 1,00 ч.
   –       Ако имате желание и натовареността на работодателя позволява, може да работите по два часа допълнителни на ден
   –       Възнаграждение нето /чисто/: 10,45 евро на час
   –       Дата на изплащане на възнаграждението – всяко 15 число на месеца за отработения предходен месец
   –       Аванс – по ваше желание, може да Ви се предоставя аванс в размер на 100 евро след всяка отработена. Като при заплащане на възнаграждението Ви, ще бъдат приспаднати авансите, които сте получили
   –       Осигурена от работодателя, квартира /по двама човека в стая/ и транспорт до работното място и обратно, за които се удържат от месечното Ви възнаграждение 10,00 евро на ден квартира и 1,00 евро на работен ден за транспорт.

   Уточнения:
   –       Разхода за билета до Германия е за сметка на студента.
   –       Не се изисква владеенето на чужди езици.
   –       В стаите не се пуши, не се допускат домашни любимци.
   –       Зелен сертификат.
   –       Спално бельо.

   Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, в т.ч. ползване в процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие с Общия Регламент за Защита на Данните и българския Закон за Защита на Личните Данни. Личните данни на кандидатите ще бъдат обработвани в строга конфиденциалност от „Евро старт 2000” ООД единствено за целите на подбора. Личните данни на одобрените кандидати ще бъдат предадени на дружеството работодател. Кандидатите имат право на достъп и коригиране на личните си данни в разумен срок след подаване на писмено искане. „Евро старт 2000” ООД ще обработва личните данни на кандидатите само докато трае подбора, след което същите ще бъдат унищожени, съгласно изискванията на българското и европейско законодателство
   Лиценз N 3230/26.10.2021г