Помощен персонал в цех за изработка на рекламни чаши

– Официален Немски трудов договор.
– Работно място: Германия – Zweibrücken
– Работно седмица: пет дневна
– Работно време: 15,30 ч.– 24,00 ч.
– Работен ден: осем – девет часа
– При желание има възможност за работа през уикенда
– Възнаграждение бруто /преди осигуровки/ – 10,45 евро на час
– Възнаграждение нето /след приспадане на осигуровки, квартира и транспорт до работното място/: 1170 евро -1600 евро
– Дата на изплащане на възнаграждението – всяко 15 число на месеца за отработения предходен месец
– Аванс – по ваше желание, може да ви се предоставя аванс в размер на 50 евро след първата отработена седмица. След всяка следваща отработена седмица аванса става по 100 евро, като при заплащане на възнаграждението ви, ще бъдат приспаднати авансите който сте получили
– При ваше желание работодателя осигурява, квартира /по двама човека в стая/ и транспорт до работното място и обратно

Уточнения:
– Трудовия договор се получавате преди да тръгнете за Германия.
– Разхода за билета до Германия е за сметка на служителя.
– В стаите не се пуши, не се допускат домашни любимци.
– Наличието на зелен сертификат или готовност за ваксинация в Германия са предимство.


Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, в т.ч. ползване в процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие с Общия Регламент за Защита на Данните и българския Закон за Защита на Личните Данни. Личните данни на кандидатите ще бъдат обработвани в строга конфиденциалност от „Евро Старт 2000“ ООД единствено за целите на подбора. Личните данни на одобрените кандидати ще бъдат предадени на дружеството работодател. Кандидатите имат право на достъп и коригиране на личните си данни в разумен срок след подаване на писмено искане. „Евро Старт 2000“ ООД ще обработва личните данни на кандидатите само докато трае подбора, след което същите ще бъдат унищожени, съгласно изискванията на българското и европейско законодателство

Лиценз N 3230/26.10.2021г