“ЕВРО СТАРТ 2000“ ООД ще извърши целия процес по подбор на кандидати от трети страни, желаещи да работят на територията на България, вместо Вас:

Ние ще Ви подаваме кандидати с всички необходими документи, за одобрение. След одобрение, им се изготвя трудов договор (от Работодателя), който се подава от нас в Агенция по Заетостта, заедно с всички останали изискуеми документи.

Фирма “ЕВРО СТАРТ 2000“ ООД е създадена за да посрещне нуждите на европейските работодатели за подбор на персонал за постоянна и сезонна заетост. Ние ще подберем квалифицитани служители и ще ви помогнем да изведете бизнеса си на високо ниво.