Ако не можете да намерите добре заплатена работа в България, “ЕВРО СТАРТ 2000“ ООД ще ви помогне, като ви осигури добри работни позиции в Германия и Холандия.

Първоначалният подбор на кандидатите, се извършва от служителите на нашата компания по предоставена автобиография. Особено внимание обръщаме на професионалните умения, трудов опит и лични качества.

При необходимост, всички кандидати ще бъдат подготвени за интервю с работодателя, а нашите служители ще помогнат при превода. Интервютата се провеждат чрез конферентен разговор в удобно за работодателя време.

Преглеждайте редовно Публикуваните Работни позиции в менюто Актуални обяви или Последни Публикации!